topsa

 

agorabonuslogosmall

 

ΑΡΧΙΚΗ
Ο ΣYΛΛΟΓΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΗΣ
Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αναζήτηση

 

esth_blog

 

find-us-on-facebook

Ε.Σ.Θ.
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΑΕΚ 1-25
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΓΕΝΙΚΑ
Τετάρτη, 16 Απρίλιος 2014 15:05

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ -ΛΑΕΚ 1-25

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα (ΛΑΕΚ 1-25) για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0,45%.

 • Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 5 ευρώ για κάθε εκπαιδευτική ώρα (σύνολο 200€)
 • Θα τους χορηγηθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος
 • Το κάθε πρόγραμμα είναι διάρκειας 40 ωρών
 • Η παρακολούθηση των προγραμμάτων είναι υποχρεωτική

 

ΘΕΜΑΤΑ

1.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

2.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ

3.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-MARKETING – Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

4.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ΑΓΓΛΙΚΑ– ΙΣΠΑΝΙΚΑ– ΙΤΑΛΙΚΑ– ΤΟΥΡΚΙΚΑ-ΡΩΣΙΚΑ)

Θα δοθεί έμφαση στην εμπορική ορολογία και επικοινωνία, με κύριο στόχο την    ικανοποιητική εξυπηρέτηση ξένων πελατών στις εμπορικές επιχειρήσεις

5.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ- ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ

6.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΩΝ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – INTERNET MARKETING – ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (facebookκ.λ.π.)

Όσοι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την Γραμματεία του Συλλόγου μας (τηλ. 2310- 547887, 2310-548876) προκειμένου να τους σταλούν τα σχετικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 4254/2014
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΓΕΝΙΚΑ
Τετάρτη, 16 Απρίλιος 2014 10:19

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 4254/2014

 

Α. Φορολογικές διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου

Πρόστιμα Εφορίας

 • Το ανώτατο πλαφόν επιβολής προστίμου για τη μη έκδοση στοιχείων, οριοθετείται στα 30.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο.
 • Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου διαπιστωθεί εκ νέου διάπραξη της ίδιας παράβασης (υποτροπή) εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα πρόστιμα διπλασιάζονται. Για κάθε επόμενη παρόμοια παράβαση το χρηματικό ποσό (πρόστιμο) τετραπλασιάζεται.
 • Επιβάλλεται πρόστιμο αξίας 100 ευρώ σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης ή αντίστοιχης δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου. Το ίδιο χρηματικό ποσό καταλογίζεται και για κάθε άλλη παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικών δηλώσεων, μη ανταπόκρισης σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων ή μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης παρακρατούμενων φόρων, υπό την προϋπόθεση πως ο φορολογούμενος δεν υποχρεούται να τηρεί βιβλία.
 • Μειώνεται στα 250 ευρώ από τα 1.000 που ήταν η αρχική εισήγηση, το πρόστιμο για τη μη έκδοση ή την έκδοση ανακριβών φορολογικών στοιχείων(μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και έκδοσης αποδείξεων) που αφορά επιτηδευματίες και επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην Β΄ Κατηγορίας).
 • Μειώνεται στα 500 ευρώ από τα 2.500 που ήταν η αρχική εισήγηση, το πρόστιμο για τη μη έκδοση ή την έκδοση ανακριβών φορολογικών στοιχείων (μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή: φορολογικών δηλώσεων, δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και έκδοσης αποδείξεων)   που αφορά επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ΄ Κατηγορίας).
 • Εφόσον για την ίδια παράβαση επιβάλλονται σύμφωνα με τον Κώδικα περισσότερα του ενός πρόστιμα, τότε υπερισχύει η διάταξη που προβλέπει το υψηλότερο πρόστιμο.
 • Διατηρείται το πρόστιμο των 2.500 ευρώ για τους υπόχρεους που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και οι οποίοι είτε δεν επιδεικνύουν το απαιτούμενο πνεύμα συνεργασίας κατά τη διεξαγωγή των φορολογικών ελέγχων, είτε δεν έχουν εγγραφεί στο φορολογικό μητρώο ή δεν συμμορφώνονται με κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη νομοθεσία που σχετίζεται με την τήρηση αρχείων.
 • Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, δεν θα επιβάλλεται πλέον πρόστιμο, υπό την προϋπόθεση πως η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Κατασχέσεις

Δε θα πραγματοποιούνται κατασχέσεις κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, εφόσον το συνολικό ύψος του χρέους είναι κατώτερο των 500 ευρώ. Ως εκ τούτου, κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί εις βάρος οφειλετών μέχρι και την προηγούμενη ημέρα ισχύος των νέων διατάξεων, παύουν να ισχύουν μετά από την υποβολή σχετικής δήλωσης. Παράλληλα, απαγορεύονται οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων ή κατασχέσεις απαιτήσεων εις χείρας τρίτων σε βάρος φορολογουμένων, οι οποίοι διαθέτουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, μέχρι 50 ευρώ.

Ακατάσχετο για ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δημόσιο

 • Δε θα πραγματοποιούνται κατασχέσεις μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται σε περιοδική βάση, από τη στιγμή που το μηνιαίο ποσό αυτών δε ξεπερνάει τα 1.500 ευρώ (από τα 1.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι πρότινος). Εάν το ποσό είναι μεγαλύτερο των 1.500 ευρώ, τότε επιτρέπεται η κατάσχεση επί του 1/4 αυτών, με την προϋπόθεση πως το εναπομείναν ποσό δεν θα είναι χαμηλότερο των 1.500 ευρώ. Κατασχέσεις που έχουν καταλογιστεί, μέχρι την προηγούμενη ημέρα ισχύος των συγκεκριμένων διατάξεων στους υπόχρεους, αίρονται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης.
 • Καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αφορούν ατομικούς ή κοινούς λογαριασμούς παραμένουν ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο (για έναν μόνο λογαριασμό και σε μία μόνο τράπεζα). Τα συγκεκριμένα άτομα οφείλουν να γνωστοποιήσουν τον εν λόγω λογαριασμό, μέσω υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης στο Πληροφοριακό Σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης. Εφόσον υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, τότε γνωστοποιείται αποκλειστικά και μόνο αυτός (λογαριασμός).

Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ

 • Προωθείται η αποσύνδεση του χρόνου υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ από τη γέννηση της υποχρέωσης καταβολής του φόρου. Ο χρεωστικός ΦΠΑ μπορεί να καταβληθεί σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ενώ για τη δεύτερη δόση προβλέπεται η κατάργηση της προσαύξησης κατά 2%. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που αφορούν στις εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ποσών που υπερβαίνουν τα 100 ευρώ, ο φόρος είναι εφικτό να καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη εξ΄αυτών θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα της εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης και η δεύτερη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή της δήλωσης, εξαιρουμένης της προσαύξησης κατά 2%.

Φόρος Υπεραξίας

 • Ο φόρος υπεραξίας, ο οποίος θα εφαρμόζεται με συντελεστή (φορολογικό) της τάξεως του 15%, θα επιβάλλεται στη διαφορά-υπεραξία, ανάμεσα στην τιμή κτήσης και στην τιμή πώλησης. Η τιμή κτήσης είναι ίση με το γινόμενο της τιμής μεταβίβασης επί τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών (ΔΤ Κατοικιών) του έτους κτήσης διά του ΔΤ Κατοικιών του προηγούμενου της μεταβίβασης έτους. Ως ΔΤ Κατοικιών νοείται ο μέσος Δείκτης Τιμών Κατοικιών Αστικών Περιοχών της περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου κάθε έτους, όπως ανακοινώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αν κατά το χρόνο της μεταβίβασης δεν έχει δημοσιευθεί μέσος ΔΤ Κατοικιών, λαμβάνεται υπ' όψιν ο σχετικός δείκτης του αμέσως προηγούμενου έτους.
 • Η υπεραξία περιορίζεται ανάλογα με το χρόνο διακράτησης με βάση 25 συντελεστές, οι οποίοι κυμαίνονται από 98,2% έως 60%.
 • Τα ακίνητα τα οποία έχουν αποκτηθεί πριν το 1995 (παλαιά ακίνητα), βρίσκονται δηλαδή στην κατοχή του ιδιοκτήτη για πάνω από 20 χρόνια, θα εξαιρούνται από τον φόρο υπεραξίας, ήτοι η υπεραξία τους θα είναι μηδενική.
 • Σε περίπτωση ακινήτου που έχει αποκτηθεί από 1ης Ιανουαρίου 1995 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2002, προβλέπεται σημαντική απομείωση της υπεραξίας προκειμένου να ληφθεί υπόψη με τον τρόπο αυτόν ο σωρευτικός πληθωρισμός των ετών αυτών, ο οποίος είχε κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα.
 • Η προκύπτουσα υπεραξία, μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ απαλλάσσεται από το φόρο (καθιέρωση αφορολογήτου ορίου), εφόσον ο φορολογούμενος κράτησε το ακίνητό του για πέντε τουλάχιστον έτη.

Β. Διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου για το Ασφαλιστικό Σύστημα και τα Εργασιακά

Προβλέπεται:

 • Μείωση των επικουρικών συντάξεων σε προγενέστερο χρονικό διάστημα, σε σχέση με το προβλεπόμενο (από την 1/7/2014 και όχι από την 1/1/2015).
 • Μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες, από την 1/7/2014 και καταβολή από τον ΟΑΕΔ για τελευταία φορά του μισού οικογενειακού επιδόματος.
 • Θέσπιση της μηνιαίας καταβολής των εισφορών στον ΟΑΕΕ και υποχρεωτική ασφάλιση σε αυτόν των νέων ασφαλισμένων που είναι παράλληλα ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ για λιγότερες από 25 ημέρες το μήνα (απόσυρση της διάταξης που προέβλεπε την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ όσων δραστηριοποιούνται σε περιοχές με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων).
 • Υποχρεωτικός συμψηφισμός επιχορηγήσεων και ενισχύσεων με τις οφειλές των υπόχρεων προς τα ασφαλιστικά τους ταμεία.
 • Περιορισμός κατά 50% των προσαυξήσεων των τριετιών («ωριμάνσεις»), προκειμένου να δοθεί κίνητρο για τη πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων ηλικίας άνω των 25 ετών.

Γ. Κλάδος λιανικού εμπορίου

 • Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που εκδίδεται μετά από διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς ορίζονται τρεις (3) τουριστικές περιοχές, όπου επιτρέπεται πιλοτικά για ένα (1) έτος η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και τις υπόλοιπες Κυριακές, πέραν των 7 αναφερόμενων στο ν. 4177/2013, χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου και χωρίς να απαιτείται απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη. Η εν λόγω απόφαση θα εκδοθεί εντός 3 μηνών από την δημοσίευση του νόμου.
 • Καταργείται το καθεστώς των εκπτώσεων – προσφορών, όπως το ξέραμε. Εντός εξαμήνου, θα διαμορφωθεί Κώδικας Δεοντολογίας με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ο οποίος θα περιλαμβάνει τις νέες ρυθμίσεις για το πλαίσιο των εκπτώσεων και των προσφορών.
 • Με όμοια απόφαση θα ρυθμιστεί το νέο καθεστώς των καταστημάτων stock και outlet. Μέχρι τότε, τα συγκεκριμένα καταστήματα θα μπορούν να πραγματοποιούν προσφορές και εκπτώσεις.

Κατά τα λοιπά, απελευθερώνονται συλλήβδην μία σειρά από επαγγελματικές δραστηριότητες καίριες και σημαντικές, που αφορούν στα περίπτερα, φαρμακεία, φορτηγά κα. στο πλαίσιο της απλοποίησης των διαδικασιών.

 
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΓΕΝΙΚΑ
Τρίτη, 15 Απρίλιος 2014 13:28
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΗΣΗ
 
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
 
Το σύστημα συμψηφισμών που ισχύει μεταξύ των οφειλών των φορολογουμένων και των επιστροφών φόρων που δικαιούνται (από ΦΠΑ ή εισόδημα) επεκτείνεται και στις οφειλές προς τα ασφαλιστικά Ταμεία, βάσει κοινής απόφασης του Υπουργού Εργασίας κου Γ.Βρούτση και του Υφυπουργού Οικονομικών κου Γ.Μαυραγάνη.
 
Αυτό σημαίνει ότι επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έχουν οφειλές προς τα ασφαλιστικά Ταμεία ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση για τις οφειλές αυτές και δικαιούνται επιστροφή φόρου από την Εφορία, θα λαμβάνουν μόνον το ποσό που θα προκύπτει μετά τον συμψηφισμό των οφειλών ή δόσεων της ρύθμισης, με αυτό της επιστροφής φόρου.
 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΗΣΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΓΕΝΙΚΑ
Παρασκευή, 11 Απρίλιος 2014 14:02

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Ο.Α.Ε.Ε.

ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Αφορά σε ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε, οι οποίοι διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη Δ.Ο.Υ.

ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα

Βάσει του πρόσφατα ψηφισθέντος Νόμου 4254/7/4/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις», άρθρο πρώτο, υποπαράγραφος Α.3 θεσπίζεται:

«Ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε., οι οποίοι διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την ΠΟΛ1102/14.7.2005 και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του ν.3845/2010 ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, παροχή ασθένειας σε είδος, μέχρι 28-2-2015, εφόσον οι οφειλές τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.

Όσοι ασφαλισμένοι έχουν ρυθμίσει ή θα ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, όλες τις παροχές ασθένειας, χωρίς χρονικό περιορισμό, με μόνη προϋπόθεση την τήρηση της ρύθμισης.

 
ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΓΝΑΤΙΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΓΕΝΙΚΑ
Παρασκευή, 11 Απρίλιος 2014 13:24

Κατόπιν παρέμβασης του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανέβαλε τις εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Εγνατία, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για την Κυριακή των Βαίων, 13/4/2014, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στην λειτουργία της αγοράς η οποία θα είναι ανοιχτή εκείνη την ημέρα.

Ως εκ τούτου, οι εργασίες ασφαλτόστρωσης μετατίθενται σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά το Πάσχα.

 
Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΓΕΝΙΚΑ
Τετάρτη, 09 Απρίλιος 2014 10:05

Κύριο

Γιάννη Μπουτάρη

Δήμαρχο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

Κύριε Δήμαρχε,

          Ο εμπορικός κόσμος της Θεσσαλονίκης – και όχι μόνον- αιφνιδιάστηκε, για μια ακόμη φορά δυσάρεστα από ενέργειες του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίες απαξιώνουν, αγνοούν και υποβαθμίζουν το υφιστάμενο εμπόριο και τους δημότες αυτής της πόλης.

          Αναφερόμαστε στην εικόνα του «πεζόδρομου» της Αγίας Σοφίας, όπου τοποθετήθηκε, δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο και βάσει ποιάς απόφασης, διαφημιστικό «κοντέινερ» της πολυεθνικής επιχείρησης H&M, η οποία θα εγκαινιάσει, προσεχώς, το μεγαλύτερό της κατάστημα, εμβαδού 3.800 τ.μ., στη Θεσσαλονίκη.

          Αυτή είναι η αντιμετώπιση, εκ μέρους σας, κ.Δήμαρχε, της Αγοράς:

«Κάνουμε τα πάντα για τις πολυεθνικές και το παρεμπόριο»… και αγνοούμε παντελώς το στεγασμένο εμπόριο και τους δημότες αυτής της πόλης, οι οποίοι κλείνουν τις επιχειρήσεις τους, καταστρέφονται οι οικογένειές τους και βρίσκονται σε πλήρη απόγνωση.

          Απαξιώνετε και τιμωρείτε την Αγορά αυτής της πόλης επιβάλλοντας πρόστιμα για ¨δημοτικά παράνομες¨...πινακίδες και κομπάζοντας για το έργο σας.

            Η μονόφθαλμη αντιμετώπιση και η αλαζονεία περισσή από τον πρώτο Δημότη της πόλης.

         

          Δυστυχώς, «η πόλη μας κοιμάται με εντολή του Δημάρχου Θεσσαλονίκης», στον «πεζόδρομο» της Αγίας Σοφίας.

 

Με εκτίμηση

Κωστής Χαντζαρίδης

Πρόεδρος

Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

IMAG0434

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 54

Powered by NGN SOFTWARE @ 2010 Ε.Σ.Θ.