topsa

 

agorabonuslogosmall

 

ΑΡΧΙΚΗ
Ο ΣYΛΛΟΓΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΗΣ
Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αναζήτηση

 

esth_blog

 

find-us-on-facebook

Ε.Σ.Θ.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΓΕΝΙΚΑ
Πέμπτη, 28 Αύγουστος 2014 12:12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνεδρίασε χθες, Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με κύριο θέμα συζήτησης τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων της πόλης κατά τη διάρκεια των Κυριακών, έως το τέλος του 2014.

Συνεκτιμώντας, αφενός την «απόφαση της αγοράς», βάσει της οποίας το   96% των εμπορικών επιχειρήσεων της πόλης μας, στη δημοσκόπηση που διεξήχθη στον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν καμία επιπλέον Κυριακή λειτουργίας των καταστημάτων, καθώς και το γεγονός ότι η Αγορά είναι η πλέον αρμόδια να κρίνει την αναγκαιότητα λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, καθώς και ποιες Κυριακές θα ανοίξουν οι εμπορικές επιχειρήσεις της πόλης μας και οι οποίες θεωρούνται ότι θα έχουν λόγο προσέλευσης του καταναλωτή στην Αγορά και προοπτικές καταναλωτικές κίνησης,

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ στα εμπορικά καταστήματα της πόλης μας να λειτουργήσουν τις κάτωθι Κυριακές:

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έως 31/12/2014

                                                                                                                                                                ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ              7/9/2014              (1η Κυριακή της ΔΕΘ)                                                     11:00 – 18:00

ΚΥΡΙΑΚΗ              14/9/2014            (2η Κυριακή της ΔΕΘ)                                                    11:00 – 18:00

ΚΥΡΙΑΚΗ              2/11/2014            (Κυριακή εκπτωτικής περιόδου)                                  11:00 – 18:00

ΚΥΡΙΑΚΗ              14/12/2014         (προτελευταία Κυριακή προ Χριστουγέννων)                           11:00 – 18:00

ΚΥΡΙΑΚΗ              21/12/2014         (τελευταία Κυριακή προ Χριστουγέννων)                                  11:00 – 18:00

ΚΥΡΙΑΚΗ              28/12/2014         (τελευταία Κυριακή πριν την Πρωτοχρονιά)                             11:00 – 18:00

ΖΗΤΟΥΜΕ από τους συναδέλφους Εμπόρους να τηρήσουν την απόφαση που έλαβε η «Αγορά» της πόλης μας και συγκεκριμένα να λειτουργήσουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ τις ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ, τιμώντας την «απόφασή τους» και δίνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στην Πολιτεία ότι «δεν μπορούν να αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς».

ΖΗΤΟΥΜΕ από τους Καταναλωτές να στείλουν και αυτοί το μήνυμά τους, ότι σέβονται την «απόφαση της Αγοράς», τους θεσμούς, αλλά και την προσπάθεια διατήρησης της συνοχής της ελληνικής οικογένειας και της ελληνικής κοινωνίας.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 
ΕΡΓΟ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ"
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Πέμπτη, 21 Αύγουστος 2014 07:58

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3 / ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ

«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΚΕ »

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Ε.Σ.Θ. (νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου-ΝΠΙΔ) (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή), προκηρύσσει διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης,Τριάντα οκτώ χιλιάδες εκατόν τριάντα ευρώ (38.130,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα (από τεχνικοοικονομική άποψη) προσφορά και με αντικείμενο τον «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΚΕ »

στο πλαίσιο ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

Αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου αφορά στην ανάδειξη Συμβούλου ο οποίος θα αναλάβει:

 1. Την δημιουργία «εταιρικής ταυτότητας» . Τον προσδιορισμό ταυτότητας , δημιουργία σήματος – λογοτύπου και διατήρηση της ίδια εικόνας και μορφής σε όλες τις μορφές επικοινωνίας του συγκεκριμένου προγράμματος, το οποίο θα λειτουργήσει ως το κεντρικό σημείο της διαφημιστικής προβολής .
 2. Το σχεδιασμό και αναπαραγωγή ενημερωτικού εντύπου. Αφορά στο σχεδιασμό, αναπαραγωγή, έκδοση και διανομή πληροφοριακού εντύπου. Το είδος και το περιεχόμενο του παραδοτέου υλικού, θα ορισθούν από τον Ανάδοχο, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, βάσει των απαιτήσεων και προσδοκιών της ομάδας-στόχου. Η Αναθέτουσα Αρχή, θα διενεργήσει τον τελικό έλεγχο των κειμένων πριν από την έκδοση του πληροφοριακού εντύπου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την ευελιξία ώστε να προβαίνει άμεσα στις απαραίτητες διορθώσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. Το έντυπο θα αναπαραχθεί σε 50.000 αντίγραφα.
 1. Αφίσα. Σχεδιασμός, παραγωγή και τοποθέτηση αφίσας στα καταστήματα 1.000 αντίτυπα διάστασης 35 Χ 50 εκ σε χαρτί illustration 170 gr. και τετράχρωμη εκτύπωση μιας όψης.
 1. Αυτοκόλλητα. Σχεδιασμός, παραγωγή και τοποθέτηση αυτοκόλλητων στα καταστήματα 500 αντίτυπα διάστασης 15εκ, τετράχρωμη εκτύπωση.
 1. Banners σηματοδότησης .Σχεδιασμός, παραγωγή και τοποθέτηση banners σηματοδότησης στα σε σημεία που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή σε συνεργασία με τον Ανάδοχο 300 τεμάχια, τετράχρωμη εκτύπωση.
 1. Σηματοδότηση πεζοδρομίων. Σχεδιασμός, παραγωγή και τοποθέτηση αυτοκόλλητων στο πεζοδρόμιο, 300μ
 1. Καταχωρήσεις. Στο πλαίσιο της υποβαλλόμενης τεχνικής προσφοράς ο Ανάδοχος, καλείται να υποβάλει προτάσεις σχετικά με το σχεδιασμό μακετών. Δείγματα τέτοιου υλικού, θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση της προσφοράς. Ο Ανάδοχος, μετά την ανάθεση του έργου, θα πρέπει να προβεί στη διαμόρφωση αναλυτικών και τεκμηριωμένων προτάσεων σχετικά με το περιεχόμενο και την αισθητική των καταχωρήσεων, οι οποίες θα αξιολογηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα πρέπει αποδεδειγμένα να στελεχώνεται με προσωπικό έμπειρο στη σύνταξη δημοσιογραφικών κειμένων. Τα κείμενα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή.
 1. Ραδιοφωνικό σποτ. Η ενέργεια αφορά στον σχεδιασμό, την παραγωγή , την αναπαραγωγή και διανομή ακουστικού πληροφοριακού υλικού. Στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας εντάσσεται η παραγωγή σύντομου ενημερωτικού ραδιοφωνικού μηνύματος. Για το παραπάνω παραδοτέο (ραδιοφωνικό σποτ), τόσο κατά την φάση του σχεδιασμού, όσο και πριν την τελική παραγωγή και αναπαραγωγή του, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει δείγμα (demo) του υλικού αυτού και πρόταση αναπαραγωγής στην Αναθέτουσα Αρχή για τον τελικό έλεγχο και έγκριση του.
 1. Τηλεοπτικό σποτ. Η ενέργεια αφορά στον σχεδιασμό, την παραγωγή και αναπαραγωγή/διανομή οπτικοακουστικού πληροφοριακού υλικού. Στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας εντάσσεται η παραγωγή σύντομου ενημερωτικού τηλεοπτικού μηνύματος. Για το παραπάνω παραδοτέο (τηλεοπτικό σποτ), τόσο κατά την φάση του σχεδιασμού, όσο και πριν την τελική παραγωγή και αναπαραγωγή του, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει δείγμα (demo) του υλικού αυτού στην Αναθέτουσα Αρχή για τον τελικό έλεγχο και έγκριση του.
 1. Συγκέντρωση υλικού. Η ενέργεια αφορά στην συγκέντρωση οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφίες, video, κείμενα) που αφορούν τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το υλικό θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του προγράμματος.
 1. Σελίδα στο Facebook. Η ενέργεια αφορά στον σχεδιασμό σελίδας facebook. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τόσο τον σχεδιασμό όσο και τη διαχείριση της σελίδας κατά τη διάρκεια της σύμβασής του με την Αναθέτουσα Αρχή (10 μήνες). Μέσα στα πλαίσια δημιουργίας σελίδας Facebook θα υλοποιηθούν και διάφορες προωθητικές δράσεις για την οργάνωση των οποίων υπεύθυνος θα είναι ο Ανάδοχος.

Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» καθώς και από τα Περιφερειακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (Αττική , Κεντρική Μακεδονία).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού στην έδρα του ΕΣΘ, που βρίσκεται στον πέμπτο όροφο του επί της Πλατείας Μοριχόβου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ κτιρίου. Η λήξη υποβολής των προσφορών είναι στις 05/09/2014 και ώρα 14:00, ώρα και ημέρα πραγματοποίησης του διαγωνισμού.

Το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης διατίθεται στους ενδιαφερόμενους, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (09.30 – 15.30), από τα γραφεία του ΕΣΘ, Πλ. Μοριχόβου 1, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54625.

Είναι δυνατή και η ηλεκτρονική αποστολή των τευχών στους ενδιαφερομένους, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποστείλουν σχετική αίτηση με όλα τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, υπεύθυνος επικοινωνίας) στο e-mailempsylth@otenet.gr.

Αρμόδια υπάλληλος για την παροχή σχετικών με το διαγωνισμό πληροφοριών είναι η κα Ερμιόνη Ντάσιου, 2310 538790, 2310547887, Fax   2310 538263.

Από τον ΕΣΘ

21/08/2014

 
ΕΡΓΟ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ"
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Πέμπτη, 21 Αύγουστος 2014 07:56

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟΝ

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ »

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Ε.Σ.Θ. (νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου-ΝΠΙΔ) (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή), προκηρύσσει διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης Πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ (50.430,00€)συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα (από τεχνικοοικονομική άποψη) προσφορά και με αντικείμενο τον «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ »στο πλαίσιο ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

Το Έργο αφορά στο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 4 (τέσσερα) συστήματα με 2 οθόνες το κάθε ένα , τα οποία και θα εγκατασταθούν σε επιλεγμένα σημεία στα όρια του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου. Τα συστήματα αυτά θα περιλαμβάνουν λογισμικό διαχείρισης τόσο της δημιουργίας περιεχομένου όσο και προβολής αυτού. Το περιεχόμενο θα είναι πληροφοριακό και θα μπορεί να περιλαμβάνει τόσο θέματα ενημέρωσης εμπορικού ενδιαφέροντος σχετικά με το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου όσο και χρήσιμες πληροφορίες για τον κάτοικο όσο και για τον επισκέπτη της πόλης .

Συγκεκριμένα,

 1. Την εγκατάσταση ενός συστήματος ψηφιακής σήμανσης σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.
 2. Την συγκέντρωση και καταχώριση όλων των απαιτούμενων πληροφοριών (video, φωτογραφίες , κείμενα) έτσι ώστε το σύστημα να είναι σε θέση να παρέχει δυναμικό περιεχόμενο για επιλεγμένα σημεία της Θεσσαλονίκης καθώς και για τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.
 3. Την εκπαίδευση εξουσιοδοτημένων χρηστών από τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης τόσο στη διαχείριση περιεχομένου όσο και σε θέματα Hardware.
 4. Την υποστήριξη καλής λειτουργίας του συστήματος για 1 (ένα) έτος .

Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» καθώς και από τα Περιφερειακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (Αττική , Κεντρική Μακεδονία).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού στην έδρα του ΕΣΘ, που βρίσκεται στον πέμπτο όροφο του επί της Πλατείας Μοριχόβου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ κτιρίου. Η λήξη υποβολής των προσφορών είναι στις 05/09/2014 και ώρα 12:00, ώρα και ημέρα πραγματοποίησης του διαγωνισμού.

Το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης διατίθεται στους ενδιαφερόμενους, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (09.30 – 15.30), από τα γραφεία του ΕΣΘ, Πλ. Μοριχόβου 1, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54625.

Είναι δυνατή και η ηλεκτρονική αποστολή των τευχών στους ενδιαφερομένους, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποστείλουν σχετική αίτηση με όλα τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, υπεύθυνος επικοινωνίας) στο e-mailempsylth@otenet.gr.

Αρμόδια υπάλληλος για την παροχή σχετικών με το διαγωνισμό πληροφοριών είναι η κα Ερμιόνη Ντάσιου, 2310 538790, 2310547887, Fax   2310 538263.

Από τον ΕΣΘ

21/08/2014

 
ΕΡΓΟ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ"
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Πέμπτη, 21 Αύγουστος 2014 07:51

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 / ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟΝ

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & WEBPORTAL »

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Ε.Σ.Θ. (νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου-ΝΠΙΔ) (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή), προκηρύσσει διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης Σαράντα επτά χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ (47.970,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα (από τεχνικοοικονομική άποψη) προσφορά και με αντικείμενο την «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & WEBPORTAL »στο πλαίσιο ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

Το Έργο αφορά στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας παροχής πληροφόρησης για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μέσω μίας εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας για φορητές συσκευές και ενός webportal που θα αποτελέσει ένα σημείο πρόσβασης στην πληροφορία για τους πολίτες και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης . Συγκεκριμένα,

 • webportal που θα αποτελέσει ένα σημείο πρόσβασης στην πληροφορία για τους πολίτες και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης .
 • tablets και θα διατίθεται δωρεάν στους χρήστες.
 • webportal παρουσίασης και ενημέρωσης για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου

Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» καθώς και από τα Περιφερειακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (Αττική , Κεντρική Μακεδονία).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού στην έδρα του ΕΣΘ, που βρίσκεται στον πέμπτο όροφο του επί της Πλατείας Μοριχόβου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ κτιρίου. Η λήξη υποβολής των προσφορών είναι στις 05/09/2014 και ώρα 10:00, ώρα και ημέρα πραγματοποίησης του διαγωνισμού.

Το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης διατίθεται στους ενδιαφερόμενους, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (09.30 – 15.30), από τα γραφεία του ΕΣΘ, Πλ. Μοριχόβου 1, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54625.

Είναι δυνατή και η ηλεκτρονική αποστολή των τευχών στους ενδιαφερομένους, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποστείλουν σχετική αίτηση με όλα τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, υπεύθυνος επικοινωνίας) στο e-mailempsylth@otenet.gr.

Αρμόδια υπάλληλος για την παροχή σχετικών με το διαγωνισμό πληροφοριών είναι η κα Ερμιόνη Ντάσιου, 2310 538790, 2310547887, Fax   2310 538263.

Από τον ΕΣΘ

21/08/2014

 
79η Δ.Ε.Θ. 6 έως 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΓΕΝΙΚΑ
Δευτέρα, 28 Ιούλιος 2014 11:38

79η ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     6-14/09/2014      

 Το παιχνίδι……. συνεχίζεται !!!

 

Με περισσότερους από 190.000 επισκέπτες στη προηγούμενη διοργάνωση και αυξημένο  τον εκθεσιακό χώρο κατά 40% συγκριτικά με την 78η,η  ΔΕΘ φιλοδοξεί και φέτος  από τις 06 έως τις14 Σεπτεμβρίουνα γίνει το απόλυτο σημείο αναφοράς, ακόμα μεγαλύτερη και πιο ελκυστική…

 

helexpo

 
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΓΕΝΙΚΑ
Τρίτη, 22 Ιούλιος 2014 11:43

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

Απογοητευτική ήταν η καταναλωτική κίνηση, για όσες εμπορικές επιχειρήσεις λειτούργησαν την Κυριακή 20 Ιουλίου 2014, πρώτη Κυριακή της θερινής εκπτωτικής περιόδου.

Το αποτέλεσμα αυτό προέκυψε από την τηλεφωνική έρευνα που διεξήγαγε ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης σε δείγμα 110 εμπορικών επιχειρήσεων της πόλης μας.

Η έρευνα έγινε σε εμπορικές επιχειρήσεις του Κέντρου, της Δυτικής και της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και εκτός των αποτελεσμάτων επί του συνόλου των επιχειρήσεων, υπάρχει, παράλληλα, ανάλυση αποτελεσμάτων ξεχωριστά για κάθε μία από τις παραπάνω περιοχές.

Επίσης, για το Ιστορικό Κέντρο της πόλης μας έχει γίνει πρόβλεψη ειδικότερης ανάλυσης αποτελεσμάτων, με βάση τις   κάτωθι περιοχές:

 1. ΕΓΝΑΤΙΑ – ΙΩΝ.ΔΡΑΓΟΥΜΗ – ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΣΥΓΓΡΟΥ (και γύρω δρόμοι)
 2. ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΠΡΟΞ.ΚΟΡΟΜΗΛΑ (και γύρω δρόμοι)
 3. ΕΡΜΟΥ – ΒΑΣ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΔΗΜ.ΓΟΥΝΑΡΗ – Γ.ΣΤΑΥΡΟΥ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΑΣ (και γύρω δρόμοι)

Επί του συνόλου των ερωτηθέντων και σε σχετική ερώτηση, το 57% των εμπορικών καταστημάτων δεν άνοιξαν την Κυριακή 20 Ιουλίου.

Τα παραπάνω στοιχεία διαφοροποιούνται μεταξύ Ιστορικού Κέντρου και Ανατολικής-Δυτικής Θεσσαλονίκης:

Στο Ιστορικό Κέντρο το 50% των εμπορικών καταστημάτων δεν λειτούργησαν την Κυριακή 20 Ιουλίου 2014

Στην Ανατολική Θεσσαλονίκη το 90% των ερωτηθέντων δεν λειτούργησαν την Κυριακή 20 Ιουλίου 2014

Στη Δυτική Θεσσαλονίκη το 90% των επιχειρήσεων δεν λειτούργησαν την Κυριακή 20 Ιουλίου 2014

Στην ερώτηση «πώς κυμάνθηκε ο τζίρος σε σύγκριση με τις τρεις Κυριακές των προηγούμενων εκπτωτικών περιόδων» το 94%των επιχειρήσεων οι οποίες άνοιξαν την Κυριακή 20 Ιουλίου, απάντησαν ότι ήταν μικρότερος.

Σε σχετική ερώτηση αναφορικά με «ποια Κυριακή, εκπτωτικής περιόδου υπήρξε καλύτερη καταναλωτική κίνηση» το 26% του συνόλου των ερωτηθέντων απάντησαν ότι δούλεψαν καλύτερα την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013, το 28% απάντησε ότι δούλεψαν καλύτερα την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014, το 4% επέλεξε την Κυριακή 4 Μαΐου 2014 και ΚΑΝΕΙΣ δεν είχε καλύτερη κίνηση την Κυριακή 20 Ιουλίου 2014.

Ταυτόχρονα το 75% επί του συνόλου των ερωτηθέντων βαθμολόγησε ως καθόλου αποτελεσματικό το μέτρο λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές, αναφορικά με την αύξηση του τζίρου των επιχειρήσεων και μόνον το 3% κρίνει το μέτρο ανοίγματος των καταστημάτων τις Κυριακές ως πολύ αποτελεσματικό.

Επίσης, το 63% επί του συνόλου των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι το «άνοιγμα των Κυριακών έχει επιβαρύνει σημαντικά το λειτουργικό κόστος του καταστήματος».

Τέλος, σε σχετική ερώτηση «εάν έχει πραγματοποιηθεί πρόσληψη επιπλέον υπαλλήλου για τις Κυριακές», μόνον το 1% των ερωτηθέντων απάντησε ότι έχει προβεί σε επιπλέον πρόσληψη υπαλλήλων για τις Κυριακές, στοιχείο που καταδεικνύει ολότελα αβάσιμο το επιχείρημα ότι θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας!!! Δυστυχώς, φοβόμαστε ότι θα χαθούν θέσεις εργασίας.

Όλα τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώνουν, τη θέση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης να προτείνει τη μη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές κατά τη θερινή περίοδο έως και 31 Αυγούστου. Η απόφαση αυτή στηρίχθηκε αφενός στη δημοσκόπηση της Αγοράς και αφετέρου σε στατιστικά στοιχεία αντίστοιχων προηγούμενων Κυριακών που ήταν ανοιχτή η «Αγορά» και τα οποία έδειξαν ότι τα αναμενόμενα αποτελέσματα καταναλωτικής κίνησης δεν επιτεύχθηκαν.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης εμμένει στην πάγια θέση του ότι η «Αγορά της Θεσσαλονίκης» έχει τη δυνατότητα να κρίνει την αναγκαιότητα λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, καθώς και ποιες Κυριακές θα ανοίξουν οι εμπορικές επιχειρήσεις της πόλης μας.

Ως εκ τούτου, ΖΗΤΟΥΜΕ από τους συναδέλφους Εμπόρους να τηρήσουν την απόφαση που έλαβε η «Αγορά» της πόλης μας και συγκεκριμένα να μην ανοίξουν ΚΑΜΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ έως τις 31 Αυγούστου, τιμώντας την «απόφασή τους» και δίνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στην Πολιτεία ότι «δεν μπορούν να αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς».

 

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 58

Powered by NGN SOFTWARE @ 2010 Ε.Σ.Θ.