ΑΡΧΙΚΗ
Ο ΣYΛΛΟΓΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΗΣ
Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Στατιστικά
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 66885
Συνδεδεμένοι Χρήστες
Έχουμε 30 επισκέπτες συνδεδεμένους
Ε.Σ.Θ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ Σ?ΗΡΙΞΗ ?ΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΓΕΝΙΚΑ
Παρασκευή, 19 Δεκέμβριος 2008 14:48
Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχοντας πλ?ρη συνείδηση της σοβαρότητας τoυ όλου θέματος, προκειμένου να στηρίξει την αγορά του Δ?μου Θεσσαλονίκης, ανέλαβε την πρωτοβουλία έκδοσης δωροεπιταγών, ονομαστικ?ς αξίας 10€, 20€ και 50€, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από την επιχείρηση σας στο πλαίσιο της πολιτικ?ς που εφαρμόζει για παροχ? δώρων προς τους υπαλλ?λους ? και τους πελάτες της κατά την εορταστικ? περίοδο των Χριστουγέννων. Η χρ?ση των δωροεπιταγών προσδιορίζεται χρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξαργυρώνονται στα εμπορικά καταστ?ματα του Δ?μου Θεσσαλονίκης, ενώ η εκκαθάριση και η πληρωμ? στους επαγγελματίες θα γίνει από τον Ε.Σ.Θ. έως τις 20 Ιανουαρίου του 2009.
 
Ήδη, οι εταιρίες «ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΕ» και "VIVILAND-ΚΑΡΙΕΡΑ ΑΕ" ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και χορηγούν  έξτρα δώρο τους εργαζόμενους σ’αυτ?ν, με τη μορφ? δωροεπιταγών, προκειμένου να τις εξαργυρώσουν στα εμπορικά καταστ?ματα του Δ?μου Θεσσαλονίκης.
 Καλούμε τις επιχειρ?σεις στις οποίες θα επιδειχθούν οι δωροεπιταγές, να αφαιρέσουν από την αξία των αγορών το ποσό που αναγράφεται στη δωροεπιταγ?  και να επικοινων?σουν με τα παρακάτω τηλέφωνα, προκειμένου να συνεννοηθούν για την άμεση εξαργύρωσ? τους.  Η εξαργύρωσ? τους γίνεται από τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης με την προσκόμιση της δωροεπιταγ?ς.

 

 
Η ΑΓΟΡΑ ?ΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΟΡ?ΑΖΕΙ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΓΕΝΙΚΑ
Πέμπτη, 18 Δεκέμβριος 2008 16:16
Την Κυριακ? 21 Δεκεμβρίου 2008, η αγορά της Θεσσαλονίκης γιορτάζει. Το ιστορικό εμπορικό κέντρο καλεί όλους τους Θεσσαλονικείς στη ΓΙΟΡΤΗ ΑΓΟΡΑΣ, που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, στην Πλατεία Αριστοτέλους, αλλά και στο άγαλμα Βενιζέλου (πλατεία Αρχαίας Αγοράς), από τις 11:30 το πρωί, μέχρις όσο κρατ?σει…
Περισσότερα...
 
ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Σ?ΗΡΙΞΗ ?Ο? ΕΜΠΟΡΙΟ?
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΓΕΝΙΚΑ
Δευτέρα, 01 Δεκέμβριος 2008 15:06
Μια προβληματικ? εικόνα της αγοράς παρουσιάστηκε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στη χθεσιν? συνεδριάσ? του (Πέμπτη 27/11/2008) , κατά την οποία συζητ?θηκαν οι επιπτώσεις της χρηματοοικονομικ?ς κρίσης και τα προβλ?ματα που αντιμετωπίζουν οι εμπορικές επιχειρ?σεις. Άγχος και ανασφάλεια επικρατούν στην αγορά της Θεσσαλονίκης, με την κατάσταση να γίνεται ασφυκτικ? για τις Μικρομεσαίες, κυρίως, επιχειρ?σεις, οι οποίες είναι το μεγάλο θύμα της  οικονομικ?ς κρίσης. Στη διάρκεια της, άλλοτε, καλύτερης περιόδου για την αγορά, αφ’ ενός οι εμπορικές επιχειρ?σεις βιώνουν μια μείωση της ζ?τησης και της κατανάλωσης και αφετέρου η έλλειψη ρευστότητας, η αρνητικ? αντιμετώπιση ενίσχυσης της ρευστότητας και η αύξηση του κόστους του χρ?ματος από τις τράπεζες, καθιστούν ζοφερό και αβέβαιο το μέλλον των Μ.Μ.Ε. Ο εμπορικός κόσμος της Θεσσαλονίκης περιμένει από την Κυβέρνηση να στηρίξει έμπρακτα και άμεσα  την επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα τις Μικρομεσαίες Επιχειρ?σεις και τα χαμηλά εισοδ?ματα. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας πρέπει να γίνει ασπίδα θωράκισης της εθνικ?ς οικονομίας και μοχλός ανάπτυξης προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών. Οφείλουν να συνειδητοποι?σουν οι τράπεζες ότι κάποτε θα πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης τους και να αντιληφθούν ότι η ετ?σια αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης στη χώρα μας στηρίζεται στην ιδιωτικ? κατανάλωση, η οποία με την σειρά της στηρίζεται στον δανεισμό από τις εμπορικές τράπεζες. Πρέπει να δείξουν εμπιστοσύνη στην ελληνικ? μικρομεσαία επιχειρηματικότητα όπως έδειξε και εκείνη σε αυτούς στο ξέσπασμα της κρίσης και να ανταποδώσουν την εμπιστοσύνη επενδύοντας στις υγιείς και αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρ?σεις, χρηματοδοτώντας με λίγα χρ?ματα τους πολλούς και όχι με πολλά τους λίγους.Ζητούμε άμεσα:
·         Να προχωρ?σει η Κυβέρνηση να επισπεύσει ενέργειες για την παροχ? δανείων μέσω ΤΕΜΠΜΕ, ξεπερνώντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που επιφέρουν καθυστερ?σεις. Ζητούμε προτεραιότητα στις εγκρίσεις να έχουν οι πολύ μικρές επιχειρ?σεις (αυτοαπασχολούμενοι και έως 9 εργαζόμενοι). Επίσης να υπάρχει συνεχ?ς έλεγχος από πλευράς ΤΕΜΠΜΕ για την ομαλ? υλοποίηση του προγράμματος, ειδικότερα στο αν οι Τράπεζες ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτ?σεις της σημεριν?ς συγκυρίας.
·         Την εξασφάλιση ρευστότητας στις επιχειρ?σεις, από τις Τράπεζες,  και την άμεση μείωση του κόστους του τραπεζικού δανεισμού.
·         Την αναθεώρηση των τραπεζικών κερδών και τη δραστικ? μείωση των επιτοκίων χορηγ?σεων δανείων, αλλά και των πιστωτικών καρτών.
·         Τη θέσπιση περιόδου χάριτος για αποπληρωμ? του κεφαλαίου των δανείων, τουλάχιστον για ένα έτος, την αναστολ? των πλειστηριασμών από τις τράπεζες όσο και από το δημόσιο, την εφαρμογ? από όλους ευνοϊκών ρυθμίσεων των ληξιπρόθεσμων και μη δόσεων, δανείων και άλλων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
·         Τον ανασχεδιασμό του «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ» και τον επαναπροσδιορισμό των κριτηρίων χαρακτηρισμού και αποχαρακτηρισμού των επιχειρ?σεων
·         Την κατάργηση του άρθρου 14 και την επαναφορά του αφορολόγητου ορίου σε όλους τους φορολογούμενους, καθώς και την επαναφορά του αφορολόγητου αποθεματικού των μικρών και πολύ μικρών επιχειρ?σεων.
·         Τη δωδεκάμηνη παράταση των διαδικασιών του μέτρου περαίωσης για τις επιχειρ?σεις και την έκπτωση κατά 50% στα πρόστιμα και στις προσαυξ?σεις όλων των επιχειρ?σεων που έκλεισαν τις χρ?σεις 2003-2006
·         Άμεση οικονομικ? ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών,
·         Την επιδότηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας πλ?ρους απασχόλησης, προκειμένου να μπορέσουν οι επιχειρ?σεις να ανταπεξέλθουν στην κρίση και να μην υπάρξει ούτε μια απώλεια θέσης εργασίας
·         Την επιτάχυνση υλοποίησης προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 για το Εμπόριο, τη Μεταποίηση και τις Υπηρεσίες, κυρίως για τις Μικρομεσαίες Επιχειρ?σεις
·         Την κατάργηση όλων των τακτικών και έκτακτων επιβαρύνσεων, στα πλαίσια του προυπολογισμού, ο οποίος θα έχει ως στόχο την στ?ριξη και ενίσχυση της πραγματικ?ς οικονομίας.
Παράλληλα, κάνουμε έκκληση στα Μέσα Μαζικ?ς Ενημέρωσης να στηρίξουν όλα τα παραπάνω και να ξεκιν?σει επικοινωνιακ? εκστρατεία για την αναστροφ? του αρνητικού κλίματος και του κλίματος ανασφάλειας και φόβου των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρ?σεων.Η οικονομικ? κρίση είναι πρόκληση ευθύνης για όλους μας. Το στοίχημα για την αντιμετώπιση της περνά σε μεγάλο βαθμό από την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρ?σεων, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Η συνειδητοποίηση της πραγματικότητας θα πρέπει να μας κάνει όλους σοβαρούς και υπεύθυνους, με μοναδικό στόχο την αντιμετώπισ? της, τη θωράκιση της εθνικ?ς οικονομίας και την ανάπτυξη προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών. 
 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ?ΙΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ?Ο? ?Π.ΑΝ.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΓΕΝΙΚΑ
Πέμπτη, 06 Νοέμβριος 2008 19:57
Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Υπουργού Ανάπτυξης κου Χρ?στου Φώλια, για στ?ριξη των μικρομεσαίων επιχειρ?σεων, μέσω νέων δράσεων που θα έχουν ως στόχο την ενίσχυση της ρευστότητάς τους, στα πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης στην πραγματικ? οικονομία. 
Η υποστηρικτικ? δράση, εγγύησης και επιδότησης του ΤΕΜΠΜΕ έως το 80% των δανείων, και μάλιστα και για κεφάλαιο κίνησης, θεωρούμε ότι θα αποφορτίσει σημαντικά την ασφυκτικ? κατάσταση την οποία βιώνουν, πλέον, οι μικρομεσαίες επιχειρ?σεις, οι οποίες διακατέχονται από ένα κλίμα νευρικότητας και ανασφάλειας, αντιμετωπίζοντας ένα ζοφερό και αβέβαιο μέλλον. 
Ο εμπορικός κόσμος προσδοκά από όλες τις Τράπεζες να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του Υπουργού Ανάπτυξης, εκδηλώνοντας το ανάλογο ενδιαφέρον συνεργασίας με το ΤΕΜΠΜΕ και συμβάλλοντας στη θωράκιση της εθνικ?ς οικονομίας και στην ανάπτυξη προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών. 
 
ΧΡΙΣ?Ο?ΓΕΝΝΙΑ?ΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΓΕΝΙΚΑ
Δευτέρα, 01 Δεκέμβριος 2008 15:12
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Σ?ΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
Δευτέρα, 17 Νοέμβριος 2008 15:35
Εξάμηνη παράταση στις διαδικασίες της περαίωσης των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων ζητά με επιστολή του, προς τον Υπουργό Οικονομικών κ.Γ.Αλογοσκούφη, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:
Περισσότερα...
 
ΕΝΙΣΧ?ΣΗ ΡΕ?Σ?Ο?Η?ΑΣ ΜΜΕ ΜΕΣΩ ?ΕΜΠΜΕ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΓΕΝΙΚΑ
Πέμπτη, 06 Νοέμβριος 2008 19:52
Aμεσα κεφάλαια κίνησης με επιδότηση επιτοκίου για τις μικρομεσαίες επιχειρ?σεις

προσπαθεί να εξασφαλίσει το υπουργείο Aνάπτυξης, μέσω του Tαμείου Eγγυοδοσίας Mικρών και Πολύ Mικρών Eπιχειρ?σεων (TEMΠME), σε μία προσπάθεια ενίσχυσης της ρευστότητας στην αγορά.
O υπουργός Aνάπτυξης Xρ. Φώλιας ανακοίνωσε χθες το νέο πρόγραμμα του TEMΠME, το οποίο προβλέπει εγγυ?σεις του Tαμείου για την παροχ? από τις τράπεζες κεφαλαίου κίνησης και δανείων στους μικρομεσαίους με επιδοτούμενο επιτόκιο:
To πρόγραμμα καλεί τις τράπεζες να δεσμευτούν στην παροχ? επιτοκίου με βάση το Euribor + 2,1%, ενώ το TEMΠME επιδοτεί το επιτόκιο και δεσμεύεται προς τις τράπεζες ότι σε περίπτωση κατάπτωσης του δανείου θα προχωρεί σε άμεση εκταμίευση της παρεχόμενης εγγύησης, που ανέρχεται στο 80% του κεφαλαίου.
Oι δύο καινοτομίες του προγράμματος είναι ότι για πρώτη φορά το TEMΠME θα χορηγ?σει εγγυ?σεις για κεφάλαια κίνησης με επιδοτούμενο επιτόκιο και ότι το Tαμείο θα καταβάλει άμεσα στην τράπεζα το εγγυημένο κεφάλαιο, παραιτούμενο, σε περίπτωση κατάπτωσης του δανείου από το «δικαίωμα δίζησης
O κ. Φώλιας κάλεσε χθες όλες τις τράπεζες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον ως τις 12 Nοεμβρίου για να συνεργαστούν με το Tαμείο στο νέο πρόγραμμα, με βάση 11 όρους και προϋποθέσεις

Οι ένδεκα προϋποθέσεις
H εγγύηση του TEMΠME θα καλύπτει το 80% των δανείων μέχρι 350.000 ευρώ.
Για το υπόλοιπο 20% του δανείου για το οποίο δεν θα εγγυάται το TEMΠME, η τράπεζα δεν θα αναζητεί περαιτέρω εξασφαλίσεις από τις επιχειρ?σεις.
H προμ?θεια του TEMΠME θα καταβάλλεται απευθείας από την επιχείρηση εφάπαξ, κατά την πρώτη εκταμίευση του δανείου και θα ανέρχεται σε 1% της εγγύησης.
H διάρκεια της εγγύησης και της επιδότησης επιτοκίου θα είναι τριετ?ς.
Tο επιτόκιο των δανείων θα είναι Euribor μηνός +2,1 μονάδες.
Tο TEMΠME θα επιδοτεί το σύνολο του επιτοκίου σε διάρκεια 3 ετών. H επιδότηση θα καταβάλλεται στην τράπεζα ανά εξάμηνο από την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου.
Tα δάνεια αυτά δεν δύνανται να ξεπερνούν το 30% του μέσου κύκλου εργασιών της εταιρείας των τριών τελευταίων ετών.
Προϋπόθεση ώστε οι εταιρείες να είναι επιλέξιμες για την ενίσχυση, είναι να έχουν κερδοφορία προ αποσβέσεων τα τρία τελευταία χρόνια.
H προτεινόμενη συνεργασία αφορά και υφιστάμενες εγκρίσεις κεφαλαίων κίνησης.
H προτεινόμενη συνεργασία συνεπάγεται την άρση εμπραγμάτων εγγυ?σεων (προσημειώσεις) για το ύψος του ποσού που εγγυάται το TEMΠME.
Tο TEMΠME δεν θα εξασκεί ένσταση δίζησης για το εγγυημένο μέρος του δανείου.

 

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 7 από 14

Powered by NGN SOFTWARE @ 2010 Ε.Σ.Θ.