ΑΡΧΙΚΗ
Ο ΣYΛΛΟΓΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΗΣ
Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Στατιστικά
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 61410
Συνδεδεμένοι Χρήστες
Έχουμε 15 επισκέπτες συνδεδεμένους
ΚΕΝ?ΡΟ ?ΠΟΣ?ΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Τετάρτη, 20 Αύγουστος 2008 15:47
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Το  Κέντρο  Υποστ?ριξης Εργαζομένων Γονέων ( ΚΥΕΓ )  αποτέλεσε μια  πρωτοβουλία του  Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ( ΕΣΘ)  , στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος για την απασχόληση  ( EQUAL ) . Το Κέντρο δημιουργ?θηκε και λειτούργησε, στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,  από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο του 2007 , θέτοντας ως πρωταρχικό του σκοπό τη συμφιλίωση της οικογενειακ?ς και επαγγελματικ?ς ζω?ς των εργαζομενών.Στα πλαίσια της κοινωνικ?ς ευαισθησίας και πολίτικης του ΕΣΘ απέναντι στους εργαζόμενους στις εμπορικές επιχειρ?σεις και αξιολογώντας τα αποτελέσματα της λειτουργίας του ΚΥΕΓ , ο Εμπορικός Σύλλογος αποφάσισε, ιδίοις δαπάνες, να επαναλειτουργ?σει το Κέντρο Υποστ?ριξης Εργαζόμενων Γονέων.
Έτσι, σε συνεργασία με εξειδικευμένο προσωπικό, ψυχολόγους και νομικό σύμβουλο, παρέχει υπηρεσίες, που αφορούν σε

Διαβάστε περισσότερα

 

Powered by NGN SOFTWARE @ 2010 Ε.Σ.Θ.